Ouder & Kind Begeleiding

Ouder & Kind begeleiding

Als ouder wil je het beste voor je kind. Ze zo opvoeden dat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige volwassenen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt opvoeden niet altijd even gemakkelijk. Ieder kind is uniek en als ouder weet je soms even niet wat de juiste aanpak is voor jouw kind.

Soms zijn extra vaardigheden nodig

De ontwikkeling van je kind verloopt anders dan verwacht of er blijkt iets aan de hand te zijn. Het gedrag van je kind vraagt extra vaardigheden van jou als ouder. Als ouder wil je je kind graag begrijpen, maar dat lukt niet altijd. Hoe ga je hier mee om, hoe communiceer je met je kind en hoe stimuleer je zijn of haar ontwikkeling? 

Veel ouders worstelen met dit soort vragen. Ze voelen zich soms machteloos en ervaren het contact met hun kind overwegend als negatief. Of ze hebben zorgen, twijfels en vragen over het gedrag van hun kind. Ze krijgen signalen dat het niet goed gaat met het kind, maar krijgen er geen grip op.

Deskundige hulp voor ouders, kinderen en jongeren

Het lukt ouders niet altijd om zelf de juiste aanpak te vinden. 

Dan is er behoefte aan deskundige hulp. Iemand die samen met de ouders en hun kind kijkt wat ze aan (extra) vaardigheden nodig hebben voor de opvoeding van hun kind. En die bij het kind nagaat wat het van de ouders nodig heeft om zich begrepen en gehoord te voelen.

Daarnaast is het ook mogelijk om individuele hulp te bieden aan het kind of jongere.

Ouder&Kindbegeleiding biedt deze ondersteuning. Ze biedt hulp aan ouders en kinderen van 0-18 jaar die vragen hebben op het gebied van ontwikkeling, gedrag en opvoeding.