Visie

Visie

Invoegen, toevoegen en weer uitvoegen

Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich gehoord en begrepen voelen, en kunnen vertrouwen op mijn professionaliteit.

Ik zal samen met hen op zoek gaan naar een ingang om het probleemgedrag te begrijpen en om vanuit een bredere context, ruimte te creëren voor een oplossing.

Ik zal hen daarbij op een positieve en actieve manier stimuleren, om samen tot een passende oplossing te komen.

Verder richt ik mij op het aanleren van praktische en pedagogische vaardigheden.

Ik vind het belangrijk dat ouders snel resultaat ervaren en het gevoel hebben weer verder te kunnen met de opvoeding van hun kind, op eigen kracht en zonder de hulp van anderen.

Werkwijze

  • Intake en kennismaken
  • Plan van aanpak
  • Eindevaluatie

1. Kennismakingsgesprek

In dit gesprek maken we kennis met elkaar en zal de hulpvraag en het probleemgedrag zo helder en concreet mogelijk worden geformuleerd.

  • Wat zijn de klachten (probleemgedrag) en hulpvraag en wat voor een invloed heeft dit op de betrokkenen?
  • Wat gaat er goed en wat kan beter? Wat is een eerste stap daartoe?
  • Wat hebben het kind /jongere en ouders nodig om weer op een positieve manier met elkaar om te kunnen gaan?
  • Wat zijn de verwachtingen van mijn hulp en hoe kan ik mijn steentje bijdragen?

2. Plan van aanpak en behandeldoelen

Aan het einde van het kennismakingsgesprek bespreken we de doelen en het plan van aanpak.

We maken afspraken over de aard en de duur van een behandelsessie.

De sessies zullen meestal plaatsvinden in de thuissituatie, of in de praktijk van Basictrust-Noord

3. Eindevaluatie

De hulp wordt beëindigd als de hulpvraag beantwoord is en de ouders/kind/jongere het gevoel hebben weer verder te kunnen.

Soms is er meer nodig om tot een verbetering of oplossing te komen. Samen met de ouders en het kind/jongere zal dan gekeken worden naar eventuele andere vormen van hulpverlening. Er vindt een eindgesprek plaats waarin de behandeldoelen worden geëvalueerd.