Visie

Mijn uitgangspunten zijn:

  • goed luisteren
  • helder formuleren van de hulpvraag
  • aansluiten bij de wensen en behoeftes van de ouders.

 
Samen werken aan verbetering
 
De ouders moeten zich gehoord en begrepen voelen en vertrouwen hebben in mijn hulpverlening. Ik zal samen met de ouders zoeken naar een ingang om het probleemgedrag te verbeteren. Ik zal hen op een positieve en actieve manier stimuleren om zelf mee te denken en te doen om tot een effectieve oplossing te komen.
 
Verder richt ik mij op het aanleren van praktische en pedagogische vaardigheden. Ik vind het belangrijk dat ouders snel resultaat ervaren en het gevoel hebben weer verder te kunnen met de opvoeding van hun kind.