Basic Trust Noord

Basic Trust Noord

Vanuit mijn eigen praktijk Ouder- en Kindbegeleiding ben ik tevens betrokken als onderaannemer, orthopedagoog en systeemtherapeut i.o. bij Basic Trust Noord.

Basic Trust Noord is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde professionals werkzaam in een groot deel van de drie noordelijke provincies.

Binnen deze samenwerking hebben zij hun expertise gebundeld, zoals een psychomotorisch therapeut ( PMT-er ), systeemtherapeuten, GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, uro-therapeut en orthopedagogen.

Wat ons verbindt is onze gedrevenheid voor het bieden van kwalitatieve hulp en onze gedrevenheid voor het bieden van hulp die zo goed mogelijk aansluit bij de hulpvraag.

Door onze uitgebreide expertise is het mogelijk om ondersteuning te bieden op verschillende levensgebieden binnen één gezin.

De Basic Trustmethode richt zich op kinderen van 0-18 jaar met gedrags-en/of emotionele problemen en hun opvoeders in gezinnen of (semi) residentiele voorzieningen , waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelaties, ofwel een tekort aan basisvertrouwen. Kinderen en jongeren kunnen zich gelukkig herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen. Voor dit herstel zijn de opvoeders heel belangrijk.

Basic Trust ondersteunen en helpen opvoeders om zich de specifieke kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor herstel.

Voor meer info, zie de website: www.basictrustnoord.nl