Video-hometraining

Video-hometraining als instrument
 
Ik ben gediplomeerd orthopedagoge en erkend videohome-trainster. Ik maak dan ook veel gebruik van de video-opnamen tijdens mijn begeleiding. Video-hometraining is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met opvoedingsvraagstukken. Door analyse van korte video-opnames van alledaagse situaties thuis, wordt zichtbaar wat er goed gaat in de communicatie en op welke punten verbetering nodig is.
 
Meer zicht op het functioneren van het kind
 
De video-opnames worden samen met de ouders zorgvuldig bekeken en besproken. Het doel is om ouders meer zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van hun kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat hun kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling. Mijn ervaring leert dat de meeste ouders bij het bekijken van de beelden zelf snel zien wat hun kind nodig heeft en ook goed kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen daarop af kunnen stemmen.
 
Met andere ogen bekijken
 
Door het bekijken en analyseren van de videobeelden krijgen ouders vaak een helder beeld van datgene wat wel goed verloopt in de omgang of het contact met het kind. Dit maakt het mogelijk om hun kind daadwerkelijk ‘met andere ogen’ te bekijken en zich meer bewust te worden van hun eigen handelen en de invloed daarvan op het gedrag van hun kind. Samen met de ouders bespreken we hoe zij hun kind de stimulans, steun en leiding kunnen geven die nodig is.
 
In de video-opnames die daarna volgen, krijgen ouders letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van hun kind ‘in beeld’. Vaak ervaren ouders ook meer plezier in de omgang met hun kind. Video-hometraining wordt zowel kortdurend ingezet bij lichte opvoedingsproblemen als langdurig bij complexere problematiek. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat deze vorm van begeleiding zeer stimulerend is en snel resultaat boekt. Video-hometraining vindt in de thuissituatie plaats.