Hulpaanbod

Opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding 
 
Er is een opvoedvraag vanuit de thuissituatie, bijvoorbeeld:

 • slecht luisteren
 • veel huilen
 • druk gedrag
 • hard schreeuwen
 • (in)slaapproblemen
 • op een negatieve manier aandacht vragen
 • snel boos of van slag zijn
 • de baas willen spelen
 • dwars en opstandig gedrag
 • eetproblemen
 • agressief, driftig of claimend gedrag
 • veel ruzie tussen broer(tjes) en zus(jes)

Methode / middelen

 • gesprekken met ouders (en kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind)
 • observatie
 • video-hometraining
 • psycho-educatie
 • mediatietraining en andere gedragstherapeutische middelen ( technieken )
 • praktische en pedagogische ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie

 
Ouderbegeleiding en Coaching
 
Er is een opvoedvraag vanuit een specifiek ontwikkelingsprobleem of gedragsstoornis, bijvoorbeeld:

 • AD(H)D, PDDNOS en andere stoornissen binnen het autistisch spectrum
 • hechtingsproblematiek
 • sociaal emotionele problemen als faalangst, gebrek aan concentratie, gepest worden, moeite met het maken en onderhouden van contact, teruggetrokkenheid
 • (opvoed)problemen ontstaan vanuit een beperking van het kind (lichamelijk of verstandelijk)

 
Naast het verbeteren van het gedrag, wordt er samen met de ouders gekeken naar een zorgvuldige en constructieve benadering van de ontwikkelingsstoornis of het gedragsprobleem van het kind.
 
Methode / middelen

 • gesprekken met ouders (en kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind)
 • observatie en registratie
 • video-hometraining
 • psycho-educatie
 • praktische en (ortho)pedagogische ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie
 • individuele begeleiding kind bij angstproblematiek
 • toepassen van gedragstherapeutische technieken en interventies.

 
 
Contact ouder en kind
 
Er is een opvoedvraag vanuit het (weer) op gang willen brengen, verbeteren of herstellen van het contact tussen ouder en kind.
Methode / middelen

 • video-hometraining
 • samen spelen met je kind, volgens de principes van ‘floortime’ (Greenspan)
 • orthopedagogische ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie

 
Floortime-methode
De floortime-methode wordt voornamelijk gebruikt door ouders en hulpverleners met kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Het betreft vaak kinderen die het moeilijk vinden om de interactie aan te gaan met anderen en daarbij oogcontact veelal vermijden. De methode wordt spelenderwijs aangeboden in de meest veilige ruimte van het kind. Samen met de ouders wordt gekeken wat het kind nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.
 
Spelbegeleiding
Spelbegeleiding is vooral bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over het spelgedrag van het kind. Maar ook voor kinderen met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking. Samen met de ouders bekijken we hoe het bestaande spel van het kind uitgebreid of verdiept kan worden. Het samen spelen en plezier hebben staat hierbij voorop.